เกี่ยวกับพัทยาเวฟ : รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รับทำเว็บ พัทยา เว็บดีไซน์ Web Design Web Development
   
 

Basic Package เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัทต่างๆ ที่ต้องการมีเว็บไซต์ หรือผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัว ที่มีปริมาณข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่มากจนเกินไปไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร แนะนำข้อมูล หรือแนะนำบริการ โดยสิ่งที่ท่านจะได้รับประกอบด้วย

          -  รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือรูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
          -  ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1 หน้า A4 สามารถมีเมนูได้ไม่เกิน 5 เมนู รวมเมนูย่อย
          -  แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 1 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามีรายละเอียดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
          -  สามารถลงข้อมูลแนะนำสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 25 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
          -  โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี

หมายเหต Package ไม่รวมการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Animation และ Web Programming

 
   
 

Business Package เหมาะสำหรับเว็บไซต์ร้านค้า หรือ บริษัท ที่ต้องการนำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีรายละเอียดข้อมูลของสินค้าและบริการจำนวนมาก โดย สิ่งที่ท่านจะได้รับนั้น ประกอบด้วย

          -  รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือรูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
          -  ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1 หน้า A4 สามารถมีเมนูได้ไม่เกิน 7 เมนู รวมเมนูย่อย
          -  แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 2 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามีรายละเอียดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
          -  สามารถลงข้อมูลแนะนำสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 50 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
          -  โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี

หมายเหต Package ไม่รวมการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Animation และ Web Programming

 
   
 

Premium Package เหมาะสำหรับเว็บไซต์ร้านค้า หรือ บริษัท ที่ต้องการนำเสนอสินค้าและบริการ ที่มีรายละเอียดข้อมูลของสินค้าและบริการจำนวนมาก โดย สิ่งที่ท่านจะได้รับนั้น ประกอบด้วย

          -  รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการของท่าน โดยดีไซน์ของเว็บหรือรูปแบบ แก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
          -  ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า โดยแต่ละหน้าความยาวหน้า ไม่เกิน 1 หน้า A4 สามารถมีเมนูได้ไม่เกิน 9 เมนู รวมเมนูย่อย
          -  แก้ไขข้อมูลเนื้อหาได้ฟรี 4 ครั้ง โดยข้อมูลหรือเนื้อหามีรายละเอียดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 (1ครั้ง : 1 หน้า)
          -  สามารถลงข้อมูลแนะนำสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 70 ชิ้น พร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
          -  ออกแบบภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบบ Flash Animation 1 จุด
          -  โปรโมทเว็บไซต์เบื้องต้นของคุณไปยัง Search Engine ชื่อดัง ฟรี

หมายเหต Package ไม่รวม Web Programming

 
   
 

Super Package เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเว็บไซต์ ที่มีทั้งหน้าเว็บไซต์ พร้อมระบบบนเว็บไซต์ด้วย เช่น ระบบสำหรับติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ ระบบสมาชิก ระบบรับสมัครงาน หรือ ระบบอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ หรือจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Flash Animation ทั้งเว็บไซต์ โดยราคาเริ่มต้นเพียง 15,000 บาท ทั้งนี้ค่าบริการขึ้นอยู่กับรูปแบบเว็บไซต์ หรือความยากง่ายของระบบที่ท่านต้องการ ท่านสามารถสอบถามราคาในการพัฒนาเว็บไซต์ Package นี้ได้ที่ โทร : 086-3146006 หรือติดต่อผ่านทางเมล์ คลิ๊กที่นี่