เกร็ดพัทยา : ประวัติพัทยา พัทยา เที่ยวพัทยา ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร

คำว่า "พัทยา" นั้นมีประวัติเล่ากันมาว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ก่อนที่จะเสียกรุงแก่พม่า 2 เดือน พระยาตาก(สิน)ซึ่งขณะนั้นเป็นพระยากำแพงเพชรเห็นว่าถ้าในกรุงฯ    ต่อสู้กับพม่าอ่อนแออย่างที่เป็นเช่นนี้ก็จะต้องเสีย กรุงเป็นมั่นจึงคิดหนีไปตั้งตัวใหม่ หาสมัครพรรคพวกได้ ประมาณ 500 คน ยกออกจากค่ายวัดพิชัยมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้  และได้รบกับพม่าที่ยกติดตามไปถึง  4  ครั้ง จนกระทั่งได้เดินทัพล่วงหน้าไปแขวงเมืองชลบุรี       พระยาตากไปพักทัพที่บริเวณหน้าวัดใหญ่อินทราราม (ปัจจุบัน) และจึงเคลื่อนทัพมุ่งไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้พักทัพที่บ้านหนองไผ่  ( ซึ่งอยู่ด้านหลังสถานตำีรวจภูธรพัทยาริมถนนสุขุมวิทปัจจุบัน) ตำบลนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม 2 กล่าวไว้ว่า "ขณะนี้นายกลมเป็นนายชุมนุมคุมไพร่พลอยู่ที่นั่น  คอยสกัดจะต่อรองและพระยากำแพงเพชรขึ้นขี่ช้างพลาย  ถือปืนนกสับรางแดง พร้อมด้วยพล ทหารแห่แวดล้อมหน้าหลังตรงเข้าไปในระหว่างพวกพลนายกลมซึ่งมาสกัดอยู่นั้น    ด้วยเดชบารมีบันดาลให้ นายกลมเกรงกลัวเดชานุภาพวางอาวุธเสียสิ้น   พวกพลทัพเข้าอ่อนน้อมเป็นข้าแล้วนำทัพไปหยุดประทับ  ณ ที่มีหนองน้ำครั้น…"

 
รุ่งขึ้นวันอังคาร แรม 6 ค่ำ เดือนยี่ นายกลมจึงนำไพร่พลหมื่นหนึ่ง นำทัพไปถึงตำบลแห่งหนึ่งหยุดพักแรมเสียคืนหนึ่ง รุ่งขึ้นเดินทัพมาถึงจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ย สัตหีบ  หยุดพักแรมแห่งละคืน   ต่อมาตำบลแห่งนั้นชาวบ้านเรียกว่า "ทัพพระยา" และต่อมาเรียกใหม่เป็น "พัทธยา" มีทั้งตัว ท.ทหาร  และตัว ธ.ธง เนื่องจากเห็นว่าตรงที่บริเวณพระยาตากมาตั้งทัพนั้นทำเลดีมีลมทะเล ชื่อลม พัทธยา   คือลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า  " หมู่บ้านพัทธยา "  ต่อมาปัจจุบันได้เขียนใหม่เป็น "พัทยา"
 

เหตุการณ์สำคัญของเมืองพัทยา ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิ.ย 2502 เมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของทหารอเมริกันประมาณ 4-5  คัน ได้ บรรทุกทหารเต็มคันรถประมาณคันละ 100 คน จากนครราชสีมาซึ่ง มีฐานทัพของทหารอเมริกันอยู่ที่นั่นมาที่หาดพัทยา และเช่าบ้านตากอากาศของพระยาสุนทรพักอยู่เป็นประจำ บ้านดังกล่าว  อยู่ทางตอนใต้ของหาดพัทยา  โดยผลัดกันพักผ่อนเป็นงวดๆ ละ 1 สัปดาห์ และพักอยู่ที่บ้านพักดังกล่าวด้วยเหตุการณ์เช่นนี้   จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการมาท่องเที่ยวพัทยา  และต่อมาพัทยาได้เปลี่ยนจากหมู่บ้าน ชายทะเลที่สงบ  มาเป็นสถานที่ี่ท่องเที่ยวตากอากาศที่ทันสมัยดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันก่อนเดือนพฤศจิกายน 2521  พัทยามีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเกลือซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2499 มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือ ต่อมาได้ขยายเขตไปถึงพัทยาใต้ เมื่อปี 2507 มีพื้นที่ในการปกครองดูแลประมาณ 22.2 ตร.กม. แต่เนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาล อยู่เดิมไม่อาจจะบริหารงาน และให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วได้ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   พ.ศ.

 

2521 ขึ้น  ด้วยผลแห่งพระราชบัญญัตินี้ จึงได้ยุบสุขาภิบาลนาเกลือ  และได้จัดตั้งเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   (City Manager) ผู้จัดการเมืองและให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร กระทั่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น   ต้องมาจากการเลือกตั้ง    จึงยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 บังคับใช้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542