สภาพอากาศพัทยา : ตรวจสภาพอากาศพัทยา สภาพภูมิอากาศพัทยา เที่ยวทะเล ชายหาด เกาะ หาดพัทยา ชายหาดพัทยา
Untitled Document
       Thank Foreca.com  

ThaiLanguage

EngLanguage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงสั้นๆ อากาศชื้นราว 50% อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่อากาศดี เหมาะแก่การท่องเที่ยว และแนะนำผู้มาเยือนให้มาในช่วงฤดูกาลนี้
 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม

มีฝนตกเป็นบางโอกาส อากาศชื้นประมาณ  75% อุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส ระวังพายุ ฟ้าคะนอง
 
ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม

เป็นฤดูที่มีฝนติดต่อกันยาวนาน ประมาณ 90 %  อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส