เทศกาลและงานประเพณีพัทยา : แข่งเรือยาวพัทยา งานเทศกาลพัทยา กินเจพัทยา วันไหลพัทยา งานกองข้าวพัทยา พัทยาคาร์นิวัล พัทยามาราธอน พัทยามิวสิคเฟสติวัล สีสันตะวันออก มายากล ลอยกระทงพัทยา


การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีของไทยให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทย ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น 

การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีต เมื่อสมัยอยุธยาเป็นราชธานีถือว่าเป็นราชพิธีประจำเดือนในช่วงปลายฤดูฝน การแข่งขันเรือยาวได้สืบทอดมาเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี ซึ่งเห็นได้จากที่มีการจัดให้มีประเพณีแข่งขันเรือยาวทุกภาคของไทย 

สำหรับการแข่งขันเรือยาวนี้ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล และประเภทเรือจิ๋ว ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมด้วยเงินรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แข่งเรือยาว
งานเทศกาลพัทยา
งานมหากุศลกินเจ
ปีใหม่พัทยา
ประเพณีวันไหลและกองข้าวพัทยา
พัทยาคาร์นิวัล
พัทยามาราธอน
พัทยามิวสิคเฟสติวัล
เทศกาลสีสันตะวันออก
มหกรรมมายากลนานาชาติ
ลอยกระทง